Biuro

Formularz kontaktowy

Biuro handlowe

ul. Ateńska 61, 03-978 Warszawa e-mail: biuro@gatogroup.pl strona internetowa: www.gatogroup.pl

Centrum logistyczne

ul. Kozłów 59B 08-441 Parysów tel.: +48 660 048 313

Dodatkowe informacje

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS NIP 5321961935, REGON 141326376, KRS 0000301646, kapitał zakładowy: 50 000 PLN