Desinfekt

  • Środek dezynfekujący powierzchnie sprzęty i narzędzia
  • Eliminuje bakterie i drożdżaki
  • Do użytku w: miejscach gdzie przechowuje się i/lub przygotowuje żywność, takich jak kuchnie i magazyny (za wyjątkiem sprzętu do dojenia)
  • Do użytku w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia do czyszczenia: inkubatorów, sprzętów w kuchni i toaletach (za wyjątkiem oddziałów przyjmujących pacjentów z gruźlicą)