26-29 MARCA 2015 – Udział w targach AMBIENT 2015 w Bukareszcie, Rumunia