10-13 MARCA 2015 – Udział w targach BUDMA 2015 w Poznaniu